KM PSP Gorzów Wlkp. – szkolenie w Zakładzie Polimeryzjacji

27 i 28 października 2016 r. dzięki uprzejmości firmy Solvay Engineering Plastics Poland Sp. z o.o. strażacy Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych PSP z terenu powiatu gorzowskiego mieli okazję zapoznać się z zagrożeniami pożarowymi i chemicznymi występującymi w Zakładzie Polimeryzjacji.

Wszystkie ważne aspekty dot. cyklu produkcyjnego, występujących zagrożeń zarówno pożarowych jak i chemicznych, systemy zastosowanych w firmie zabezpieczeń oraz lokalizację niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego omówił osobiście Pan Jacek Bandurski – Dyrektor ds. Produkcji. Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora strażacy mogli poznać ten dosyć specyficzny obiekt (przedwojenne budynki), w którym polimeryzacja odbywa się „od zawsze” jeszcze za czasów świetności Zakładu Włókien Chemicznych „Stilon”. Obecnie produkcja odbywa się na trzech liniach polimeryzacyjnych, gdzie jako czynnik ogrzewczy wykorzystywany jest dowtherm.

To właśnie ta substancja w wysokich temperaturach (a takie występują w procesie technologicznym) stanowi główne zagrożenie pożarowe w budynku.

Firma Solvay (wcześniej Rhodia) od zawsze wielką uwagę poświęcała bezpieczeństwu. Na uwagę zasługują zastosowane techniczne systemy zabezpieczeń (instalacje tryskaczowe i wykrywcze, awaryjne upusty cieczy niebezpiecznych, automatyczne systemy oddymiania, awaryjne systemy odblokowujące drzwi i inne a także organizowane cyklicznie Dni Bezpieczeństwa dla pracowników Zakładu.

W wykładzie oraz zapoznaniu z Zakładem wzięli udział Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp. st. kpt. Patryk Maruszak wraz z Zastępcą, funkcjonariusze Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego, Dowódcy JRG, strażacy podziału bojowego JRG nr 1 i nr 2 w Gorzowie Wlkp. oraz strażacy Zakładowej Straży Pożarnej ZWCh Stilon.

Widząc potrzebę posiadania wiedzy z zakresu występujących zagrożeń na terenie budynków firmy Solvay Pan Dyrektor zapewnił, iż w najbliższym czasie podobne szkolenia odbędą się na budynkach compoundingu oraz recyclingu airbagów.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Bartłomiej Mądry, oficer prasowy KM PSP w Gorzowie Wlkp.