KM PSP Zielona Góra – „Dzień DOBRO” w Nestle Polska S.A Oddział w Kargowej

W cyklicznych spotkaniach na terenie Fabryki Nestle Polska S.A Oddział w Kargowej odbywa się Agenda „Dnia DOBRO” promująca dobre praktyki, czyli rozwiązania techniczne i organizacyjne, których celem jest ograniczenie zagrożeń na jakie narażeni są pracownicy. Celem dobrych praktyk jest zapobieganie wypadkom przy pracy, eliminacja chorób zawodowych oraz poprawa bezpieczeństwa i kultury pracy wśród pracowników. W szkoleniach aktywnie uczestniczy cała 700 osobowa załoga zakładu. W wydarzeniu 13 czerwca br. udział wzięli także zaproszeni pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego (Wydziały BHP i Ochrony Środowiska), przedstawiciele Lasów Państwowych, pogotowie ratunkowe oraz pracownicy przychodni lekarskich.  Państwowa Straż Pożarna z Zielonej Góry również była tam obecna. Przedstawiła program profilaktyczny „Zgaś ryzyko”, a strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sulechowie oraz druhowie ochotnicy z OSP Kargowa zaprezentowali pokaz działań ratowniczo-gaśniczych przy wypadkach drogowych. Strażak a zarazem ratownik medyczny mł. ogn. Grzegorz Wesołowski przeprowadził także szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Opracował:
mł. bryg. Ryszard Gura – oficer prasowy KM PSP w Zielonej Górze