Komendanci PSP wyróżnieni!

Wśród grona 38 osób związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w regionie, które otrzymały nadane przez Ministra Obrony Narodowej złote, srebrne i brązowe medale „Za zasługi dla obronności kraju” są: bryg. Krzysztof Strzyżykowski – komendant miejski PSP w Gorzowie Wlkp. oraz mł. bryg. Andrzej Cacek – komendant powiatowy PSP w Strzelcach Kraj. Obaj uhonorowani złotym medalem. Uroczystość odbyła się dzisiaj w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, a medale wręczyli dyrektor Biura Wojewody Waldemar Gredka oraz szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień  podpułkownik Marek Wójcik.

Medale  „Za zasługi dla obronności kraju”  przyznawane są  osobom, które  swoją pracą zawodową lub działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju i osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych. Obronność to nie tylko bezpośrednie działania militarne – składa się na nią szereg przedsięwzięć natury organizacyjnej, polegających między innymi na pracach planistycznych na wypadek sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń, na zabezpieczaniu magazynów, akcjach kurierskich czy przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej.

Źródło i zdjęcia: Lubuski Urząd Wojewódzki