KP PSP Słubice – spotkanie z zarządcami nieruchomości z terenu powiatu słubickiego – „Czad i ogień. Obudź czujność”

W związku z nadejściem okresu zimowego i zwiększeniem się zagrożeń związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych, w dniu 07 grudnia br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach, odbyło się spotkanie z zarządcami budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terenu powiatu słubickiego.

W trakcie spotkania przypomniano i omówiono obowiązki zarządców w zakresie przeglądów technicznych budynków oraz ochrony przeciwpożarowej, przedstawiono problematykę usuwania sopli, nawisów śnieżnych oraz śniegu z dachów budynków, jako obowiązku ciążącego na zarządcach, zwrócono uwagę na zagrożenia związane z czadem oraz rekomendowano stosowanie czujek dymu i tlenku węgla w lokalach mieszkalnych oraz w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, omówiono problematykę usuwania zanieczyszczeń ze spalinowych i dymowych przewodów kominowych. Omówiono również założenia kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność”, rozdano plakaty oraz ulotki promujące.

W spotkaniu udział wzięli: Komendant Powiatowy PSP w Słubicach st. kpt. Wojciech Śliwiński, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Zbigniew Ciechanowicz, Komendant Straży Miejskiej w Słubicach Pan Wiesław Zackiewicz, Mistrz Kominiarski Pan Dariusz Nowak, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Słubicach oraz Policji.

Sporządził: st. kpt. Michał Borowy
Fot.: KP PSP w Słubicach