KP PSP Wschowa – „CZAD I OGIEŃ. Obudź czujność”

W dniu 24 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Komendę Powiatową PSP we Wschowie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu wschowskiego – Policji, Straży Miejskiej ze Wschowy oraz Sławy, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.    

W spotkaniu uczestniczyli również: administratorzy nieruchomości, przedstawiciele zakładów kominiarskich, przedstawiciele urzędów miast i gmin powiatu wschowskiego. Tematem spotkania było bezpieczne użytkowanie budynków mieszkalnych w okresie zimowym.

Stronę służbową reprezentowali: Komendant Powiatowy PSP we Wschowie st. bryg. Tomasz Sosnowski ze swoim zastępcą mł. bryg. Krzysztofem Piaseckim i st.kpt. Rafałem Wesołowskim specjalistą ds. kontrolno- rozpoznawczych.

Funkcjonariusze przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawili, uczestnikom spotkania, cel i zagadnienia dotyczące kompanii „Czad i ogień. Obudź czujność”.

Zwrócili szczególną uwagę na zagadnienia związane z bezpiecznym użytkowaniem urządzeń grzewczych, przewodów wentylacyjnych, kominowych dymowych i spalinowych, omówili również zagrożenia stwarzane przez czad – tlenek węgla.

Uczestnicy spotkania omówili metody i sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z użytkowaniem budynków mieszkalnych w okresie zimowym. Zwrócono uwagę na obowiązek prawidłowego oznakowania budynków, odśnieżania, usuwania sopli i nawisów śnieżnych, zapewnienia prawidłowej wentylacji pomieszczeń, dokonywania okresowych przeglądów i kontroli instalacji.

W ramach ogólnopolskiej akcji prewencyjnej pod nazwą „Czad i ogień. Obudź czujność” strażacy z jednostek OSP Szlichtyngowa i OSP Wyszanów montowali nieodpłatnie czujniki tlenku węgla w wytypowanych mieszkaniach na terenie gminy Szlichtyngowa. Czujniki zostały zakupione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Szlichtyngowie. Ponadto strażacy poinstruowali lokatorów w zakresie obsługi i  użytkowania montowanych urządzeń, a także postępowania w przypadku alarmowego ich zadziałania.

Podobną akcje przeprowadzono w lutym br. Na terenie dwóch gmin Wschowa i Szlichtyngowa. Akcja już przyniosła pierwsze korzyści. Jedna z czujek zamontowanych w jednym z mieszkań we Wschowie zaalarmowała lokatorkę, która wezwała na miejsce straż pożarną. Stwierdzono, obecność tlenku węgla w powietrzu na poziomie zagrażającym zdrowi i życiu ludzi. Czujka najprawdopodobniej uratowała życie lokatorce.

 tekst: KP PSP Wschowa

foto: KP PSP Wschowa, OSP Szlichtyngowa