KP PSP Wschowa – Historia Straży Pożarnej na Ziemi Wschowskiej

W dniu 9 listopada br. w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa odbyła się uroczysta inauguracja wystawy „Historia Straży Pożarnej na Ziemi Wschowskiej”. Wystawę zorganizowano z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Podczas inauguracji wykłady o tematyce dotyczącej historii straży pożarnej wygłosili: Pan Piotr Sobański – nauczyciel historii w I LO we Wschowie, Pani Marta Małkus – Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz mł. bryg. Krzysztof Piasecki – zastępca komendanta powiatowego PSP we Wschowie.

Na uroczystości prócz strażaków obecni byli między innymi kierownicy jednostek samorządu powiatowego i gminnego, dyrektorzy szkół, emerytowani strażacy.

Zwiedzający wystawę mogą obejrzeć zdjęcia, dokumenty, kroniki, umundurowanie strażackie, ciekawy sprzęt pożarniczy używany przez straż pożarną jeszcze przed wojną i zaraz po. Zobaczyć można m.in. drewnianą, ręczną pompę z 1875r. Warto zwrócić uwagę na rzadko eksponowany sztandar OSP Wschowa nadany w 1945r. Po raz pierwszy będzie można zobaczyć kopie sprawozdań Komendanta Powiatowego Pożarnictwa

we Wschowie z 1947r. Sprawozdania zawierają m.in. wykaz sprzętu jakimi dysponowały w tym czasie straże pożarne.

Dodatkową atrakcją dla dzieci odwiedzających bibliotekę powinna być kolekcja hełmów strażackich czy też ponad 100 modeli samochodów pożarniczych.

W dniach 9 i 10 listopada, na placu przed biblioteką można było zobaczyć zabytkowe sikawki konne oraz ręcznie sprawianą, 12 metrową drabinę na podwoziu.W dniu 10 listopada w zorganizowano dzień dla najmłodszych. Organizatorzy przygotowali dla dzieci konkursy, zabawy i wiele innych atrakcji.  Był pokaz sprzętu strażackiego, możliwość przymierzenia ubrań specjalnych, lanie wody do nalewaków, rozwijanie i zwijanie węży strażackich na czas, nauka udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzono również pogadanki i konkursy dotyczące akcji „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.

Wystawa czynna będzie do końca listopada w godzinach otwarcia biblioteki.      

Organizatorami wystawy są Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, Zarząd Powiatowy Związków Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wschowie oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wschowa. Organizatorzy składają podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wystawy: Elżbiecie Anklewicz, Dawidowi Apolinarskiemu,  Danucie  Dudzic, Wacławowi Gierczakowi, Stefanowi Kasztelanowi, Marcie Małkus, Zdzisławowi Rygusikowi, Piotrowi Sobańskiemu, Dariuszowi Surmie, Markowi Szczypczykowi, Starostwu Powiatowemu we Wschowie, Urzędowi Miasta i Gminy we Wschowie, KP PSP Nowa Sól, KM PSP Leszno, Firmie Erma Sp. z o.o. Kandlewo, Zarządowi Miejsko-Gminnemu ZOSP RP w Międzyrzeczu, OSP Siedlnica, OSP Wschowa, OSP Ciosaniec, OSP Święciechowa, OSP Zaborówiec, OSP Wijewo.