KP PSP Nowa Sól – ćwiczenia „LAGUNA 2016”

21 czerwca 2016r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli zorganizowała i przeprowadziła pod patronatem Starosty Nowosolskiego Pana Waldemara Wrześniaka ćwiczenia taktyczno-bojowe pk. „LAGUNA 2016”. Przedmiotem ćwiczeń było doskonalenie organizacji działań ratowniczych podczas pożaru maszynowni statku wycieczkowego.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że podczas rejsu statku „Laguna” doszło do wybuchu w maszynowni oraz pożaru, który błyskawicznie objął całą przestrzeń tego pomieszczenia wraz z rufą statku, pomieszczeniami załogi oraz zapleczem kuchennym. Poszkodowany zostaje 1 członek załogi oraz 35 uczniów płynących statkiem, zaś 3 osoby wypadły za burtę do rzeki. O zdarzeniu na statku kapitan telefonicznie powiadamia Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nowej Soli, które po przyjęciu zgłoszenia w pierwszym rzucie dysponuje 2 zastępy JRG PSP w Nowej Soli, a następnie jednostki OSP z terenu powiatu nowosolskiego posiadające na wyposażeniu łodzie motorowe tj. OSP Bytom Odrzański, OSP Lubięcin, OSP Przyborów, OSP  Otyń, OSP Nowe Miasteczko oraz OSP Ratownictwa Wodnego Nowa Sól. Zostają także powiadomione i zadysponowane  pozostałe służby współdziałające: Pogotowie Ratunkowe, Policja, WOPR oraz RWS Sława. Przybywające na miejsce pierwsze jednostki wodują łodzie, podpływają pod statek Laguna, gdzie przystępują do ugaszenia pożaru i przeprowadzenia wstępnej segregacji poszkodowanych. Załoga łodzi WOPR Nowa Sól otrzymuje zadanie podjęcia z wody 3 osób, które płyną z nurtem Odry. W tym też czasie poszkodowani są sukcesywnie ewakuowani łodziami na nabrzeże rzeki, do punktu pomocy medycznej. Przejmowani  przez służby medyczne, podlegają kolejnej selekcji poszkodowanych. Najcięższe przypadki zostają przetransportowane przy pomocy karetek do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowej Soli, ale  także i do  Żagania i  Zielonej Góry.

Celem ćwiczeń była weryfikacja umiejętności ratowników w zakresie ratownictwa wodnego, ratownictwa  medycznego ze szczególnym uwzględnieniem działań podczas wypadku masowego, działań gaśniczych ale także koordynacja działań wszystkich służb biorących udział w ćwiczeniu.

Siły i środki Państwowej Straży Pożarnej z Nowej Soli  wspierał Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty. Ponadto w ćwiczeniach zaangażowane były nowosolskie siły WOPR, Jednostki Strzeleckiej 3006, Ratownictwa Wodnego ze Sławy, Wielospecjalistycznego Szpitala w Nowej Soli a także Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej.  W rolę poszkodowanych pasażerów doskonale wcielili się uczniowie nowosolskich szkół ponadgimnazjalnych „Spożywczak”, „Elektryk” i „Nitki”. Łącznie w ćwiczeniach udział brało około 170 osób.

Opracował: st. kpt. Sławomir Ozgowicz, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowej Soli