Pożegnanie ze służbą komendanta powiatowego w Nowej Soli

29 stycznia 2016 roku na emeryturę przeszedł komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli starszy brygadier Tadeusz Rybnicki. Tego dnia w nowosolskiej komendzie odbyła się uroczystość pożegnania ze służbą, w której udział wzięli: wicewojewoda lubuski Robert Paluch, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Hubert Harasimowicz, wiceprezydent Nowej Soli Jacek Milewski,  komendant powiatowy Policji insp. Sławomir Tomal, członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Andrzej Ogrodnik.

St. bryg. Tadeusz Rybnicki rozpoczął naukę w roku 1974 w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w Warszawie. W roku 1978 rozpoczął pracę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Zielonej Górze, a roku 1981 został przeniesiony do jednostki w Nowej Soli na stanowisko st. inspektora ds. zapobiegania pożarom. Od 15 marca 1984 r. pełnił obowiązki komendanta rejonowego straży pożarnych, od 1 lipca 1992 komendanta rejonowego Państwowej Straży Pożarnej a od 1999 komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma odznaczeniami resortowymi.

Oprac. st. kpt. Sławomir Ozgowicz – KP PSP Nowa Sól