Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Świniary

W dniu 14 grudnia 2019 r. na rynku w Skwierzynie odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Świniary. Kluczyki do nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Prezesa i Naczelnika OSP Świniary przekazał w imieniu Wojewody Lubuskiego Dyrektor Generalny LUW Pan Roman Sondej, któremu towarzyszyli: Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak oraz Burmistrz Skwierzyny Pan Lesław Hołownia.

Samochód, który został przekazany dla OSP Świniary to MAN 13.290 w wersji średniej terenowej z napędem 4×4 i 6-cio osobową kabiną załogową. Zbiornik wody i środka pianotwórczego wynoszą odpowiednio 3000 oraz 300 litrów, do podawania wody wykorzystana dwuzakresowa pompa wysokiego i niskiego ciśnienia.

Nowoczesny samochód gaśniczy, który zasilił potencjał ratowniczy jednostki OSP Świaniary jest jednym z siedemnastu nowych samochodów, które w tym roku trafiły do jednostek OSP na terenie województwa lubuskiego. 

Zakup pojazdu został zrealizowany w ramach Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Wartość zadania zakupu to 779 820,00zł, zrealizowany ze środków  będących
w dyspozycji organów administracji rządowej tj.:

  • Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 380 000 zł.
  • Dotacji z budżetu państwa dla jednostek OSP  – 150 000zł.
  • Środków własnych Gminy Skwierzyna – 249 820 zł.

 

Opracowanie: st. kpt. Piotr Wiliński – wydział operacyjny KW PSP Gorzów Wlkp.