Współpraca z Brandenburską Szkołą Pożarniczą

Przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Gorzowie Wlkp. i Landową Brandenburską Szkołą Ochrony Przeciwpożarowej i przed Katastrofami LSTE w Eisenhüttenstadt były tematem spotkania komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Huberta Harasimowicza z Heinzem Rudolphem – dyrektorem Brandenburskiej Szkoły Pożarniczej. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło założeń wspólnego projektu unijnego w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014 – 2020. W spotkaniu udział wzięli także: z-ca komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Jarosław Korzeniewski, pani Katarzyna Pietras przedstawiciel referatu ochrony ppoż. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Komunalnych Brandenburgii,  pracownicy LSTE w Eisenhüttenstadt, funkcjonariusze KW PSP w Gorzowie Wlkp.

Oprac. kpt. Magdalena Bilińska